Miljöbil

Annonser

Ont krut

Att Nobels fredspris tilldelats International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) har vid det här laget knappast gått någon obemärkt förbi. Lika välförtjänt som den praktspark i de svenska och norska rövarna – nota bene bara två av mångahanda länders lurviga stjärtar – som detta innebär för underlåtenheten att utan dröjsmål skriva under avtalet om förbud mot kärnvapen. Bombat kan tyckas, med all rätt. Einstein var i grunden pacifist, men nån sån behöver man inte vara precis för att fatta var skon klämmer:

En fem år gammal favorit i repris.

Svarta tavlan, eller myrornas krig

titel skevad

Så var den över, årets utställning. Slut i rutan, för den här gången. Mottagandet från besökarna har genomgående varit mycket gott, ja rent av entusiastiskt. Lokalpressen skrev, om än inte direkt översvallande, så i alla fall klart positivt. Synd bara att antalet besökare inte stått i paritet med betyg och uppmärksamhet. Att vara kulturarbetare är ingen dans på rosor. Tur att jag bara är en än glad, en än jävligt grinig amatör som inte måste försörja sig på skapandet.

Vid förra årets sommarutställning på Öland förärades jag i gästboken en signaturgubbe av ”lehån”. I år fick jag en liknande krumelur, mycket driven och gjord med egen, medhavd penna. Känns som typisk humortecknare, men jag vet inte vem det är:

Tacksam för tips!

Månntro vilken veckodag är minst opopulärast, alltså för att gå på konstutställning? Tja, min erfarenhet omfattar företrädesvis söndag, när jag varit personligt närvarande på galleriet. Fast där emperin brister får man göra ett rimligt antagande, eller gissa. För att börja med just söndag, i vilket fall mina högst begränsade bigdata trots allt inte utgörs av ett universellt vakuum, är det en veckodag med mördande konkurrens från sportsändningar och måndagsnoja. Dagen efter, alltså då den stora måndagsdepressionen rullar in, är det helt kört. Klart bättre är tisdag, lillörafton, när feststämningen åter så sakteliga börjar byggas upp, ehuru inte till en muntrare nivå än att tid kan tänkas avsättas för en smula finkulturell förkovran. Onsdag, lillördag, nja möjligen förmiddag, sen förmiddag, i vart fall inte senare än lunch. Torsdagens uppladdning inför helgens begivenheter tar förstås all mental kapacitet i anspråk. Därefter fredagsmys: ”Say no more, know whatahmean, nudge nudge?” Lördag slutligen är behäftad med en konkurrensproblematik snarlik söndagens, även om långt ifrån alla uppvisar den framförhållning som tarvas för att uppnå en fullt utvecklad pre-måndagsnoja.

Se så, slut på spekulationer. Försäljningen har gått bra. Cirka tio verk har hittills sålts. Det exakta antalet och framför allt vilka är ännu något flytande eftersom flera av beställningarna, varav två större, är preliminära. Alla intäkter från försäljningen går till föreningen Kulturums verksamhet för främjande av kultur, integration och demokrati. Läs mera om Kulturum.

Ett varmt tack för goda råd och hjälp till snygg hängning och genomförande av utställningen vill jag rikta till Maria Forsling Jenke, Signe Jernberg och Niklas Eneblom.

Samtliga bilder som var med i utställningen finns att beskåda här nedan! Klicka på valfri bild för att starta bildvisning, Under varje bild står titel, bredd och höjd i millimeter och pris. Titeln är klickbar för detaljgranskning av tillhörande bild.

Maximalt tio exemplar kommer att tryckas av respektive bild. Varje exemplar som säljs kommer att signeras och numreras individuellt. Läs vidare om tekniska uppgifter, beställning, betalning och leverans.

NMR

(Foto: Lars Pehrson)

NORDIC RESISTANCE MOVEMENT? Och dom skulle alltså vara den nordiska, vita rasens räddning? Något så utomordentligt fånigt, som Bagheera sa, för att inte säga omåttligt enfaldigt, lär bara ha kunnat krystats fram av den ifrågavarande organisationen själv (med viss reservation för den reklambyrå som förfogar över dess feta pr-konto). Om dom ändå haft vett att marknadsföra sig som NORDISCHE WIDERSTANDSBEWEGUNG hade det åtminstone funnits en historisk, storgermansk kvartspoäng. I rest my case.

PS. NMR i rubriken står alltså inte, som man lätt skulle kunna förledas tro, för Nuclear Magnetic Resonance (eller kärnmagnetisk resonans, oss äktsvenskar emellan), den fysikaliska effekt varpå uppfinningen av den medicinska magnetkameran vilar. DS.

Regnbågen på Bokmässan

 

titel skevad

En av tavlorna på utställningen är:

Många besökare har frågat om det avbildade märket finns på rikt. Det gör det inte, eller rättare sagt gjorde inte, då när de frågade. Tanken på att låta göra märken har funnits ända från början och när efterfrågan visade sig finnas gjorde jag slag i saken. Premiärutdelningen ägde rum i torsdags, fast inte på utställningen utan på Bokmässan i Göteborg:

(Foto: Jenny Ericsson.)

Nej, jag är inte där personligen, utan det hela sker med benäget bistånd av Bengt Söderhäll, Jenny Ericsson med flera kolleger vid Högskolan i Gävles monter (B06:69) med bland annat maratonläsning av Stig Dagermans roman De dömdas ö.

Min utställning avslutas i morgon söndag 1 oktober kl. 12–15, då jag kommer att vara på plats i Galleri Brynästorget, Kulturum. Tyvärr finns alla märkena fortfarande i Göteborg, men ett större antal ska så fort som möjligt, från kvarvarande lager eller ny beställning, finnas tillgängliga i galleriet (öppet vardagar 10–16).

 

 

Avträde för eventuella WordPressannonser

OBS! Detta inlägg ligger alltid överst och här hamnar därför de rysligheter som stundtals genereras av WordPress reklambot. För ditt mentala välbefinnande: blunda hårt och skrolla snabbt och smidigt förbi till det senaste inlägget (och äldre därunder)!

sucker alfred